26 listopada 2021

Webinarium szkoleniowe dotyczące zagadnień „zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, w tym do pracy przymusowej”

Zapraszamy dyrektorów szkół ponadpodstawowych, przedstawicieli i wychowanków placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych zlokalizowanych
w województwie podkarpackim do uczestnictwa w webinarium szkoleniowym dotyczącym zagadnień „zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, w tym do pracy przymusowej”.

Praktyczne aspekty działań w zwalczaniu i zapobieganiu handlowi ludźmi prezentować będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlu ludźmi. Webinarium odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 roku od godziny 10.00 za pośrednictwem komunikatora internetowego TEAMS. Rejestracja na szkolenie odbywa się przez Dyrektora szkoły/placówki za pomocą systemu RSIO. 

Program webinarium przedstawia się następująco:
10.00 – powitanie uczestników Pani Barbara Kiełt Okręgowego Inspektor Pracy w Rzeszowie,
10.10 – „Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i jego działalność w 2020 roku oraz rekomendacje do dalszej pracy” – prezentacja Pani Ewa Kloc i Pani Urszula Klimkiewicz,
10.30 – „Działania Podkarpackiej Policji w zakresie zapobieganiu handlu ludźmi” podinsp. Alina Pieniążek KWP w Rzeszowie,
11.00 – „Rola Straży Granicznej w ochronie osób pokrzywdzonych przestępstwem” mjr SG Edyta Kalinowska – Paszko z Wydziału Operacyjno – Śledczego BiOSG w Przemyślu chor. szt. SG Szymon Benedyk PSG w Rzeszowie – Jasionce.
11.30 – „Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej” Adam Tuleja Nadinspektor Pracy Kierownik – Oddziału w Krośnie
12.00 – podsumowanie i zakończenie spotkania.

Celem przedmiotowego webinarium jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi handlu ludźmi, wymiana doświadczeń różnych instytucji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu handlu ludźmi oraz uświadamianie istnienia zagrożeń na płaszczyźnie handlu ludźmi w tym do pracy przymusowej.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter