9 czerwca 2020

Wojewódzki Konkurs „Nauczyciel wychowujący do wartości” (IV edycja)

Zapraszam do udziału w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Nauczyciel wychowujący do wartości . Do konkursu mogą być zgłaszane kandydatury nauczycieli z wszystkich typów szkół i placówek  w województwie podkarpackim.

Za powszechnie uznawany dorobek oraz osiągnięcie sukcesu w pracy wychowawczej
i opiekuńczej Podkarpacki Kurator Oświaty przyzna nauczycielom – laureatom konkursu tytuł Nauczyciela wychowującego do wartości oraz specjalną nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest:

  • inspirowanie nauczycieli do działań w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia,
  • wyłonienie nauczycieli, którzy poprzez swoje cechy osobowe, działalność społeczną
    i zawodową, stanowić będą wzór godny do naśladowania,
  • promowanie przedsięwzięć i działań nauczycieli, wspomagających budowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków i kształtowanie tożsamości narodowej młodych Polaków,
  • upowszechnienie indywidualnych pomysłów nauczycieli, dotyczących wychowania, w tym wychowania do wartości, patriotycznego i obywatelskiego.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wniosek o udział w konkursie

Klauzula informacyjna

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 15 lipca 2020 r. wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Nauczyciel wychowujący do wartości.  Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

Osoba do kontaktu:

Mariola Kiełboń – st wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 19

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Załączniki

Nauczyciel do wartości IV - wniosek 2020
Data: 2020-06-15, rozmiar: 17 KB
Nauczyciel do wartości IV - regulamin 2020
Data: 2020-06-15, rozmiar: 40 KB
Nauczyciel do wartości IV - klauzula 2020
Data: 2020-06-09, rozmiar: 16 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter