29 czerwca 2021

Wojewódzki Konkurs „Nauczyciel wychowujący do wartości” (V edycja)

Zapraszam do udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Nauczyciel wychowujący do wartości. Do konkursu mogą być zgłaszane kandydatury nauczycieli z wszystkich typów szkół i placówek  w województwie podkarpackim.

Za powszechnie uznawany dorobek oraz osiągnięcie sukcesu w pracy wychowawczej i opiekuńczej Podkarpacki Kurator Oświaty przyzna nauczycielom – laureatom konkursu tytuł Nauczyciela wychowującego do wartości oraz specjalną nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest:

  • Inspirowanie nauczycieli do działań w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia.
  • Wyłonienie nauczycieli, którzy poprzez swoje cechy osobowe, działalność społeczną i zawodową, stanowić będą wzór godny do naśladowania.
  • Promowanie przedsięwzięć i działań nauczycieli, wspomagających budowanie postaw patriotycznych wśród wychowanków i kształtowanie tożsamości narodowej młodych Polaków.
  • Upowszechnienie indywidualnych pomysłów nauczycieli, dotyczących wychowania, w tym wychowania do wartości, patriotycznego i obywatelskiego.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Wniosek o udział w konkursie

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 30 czerwca 2021 r. wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Nauczyciel wychowujący do wartości.  Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

Osoba do kontaktu:

Mariola Kiełboń – st wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 19

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter