18 marca 2020

Wsparcie uczniów, nauczycieli, rodziców w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej spowodowanej zagrożeniem epidemicznym

Rzeszów, 2020-03-18

Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim
Rodzice

 

Nadzwyczajna sytuacja w systemie oświaty spowodowana zagrożeniem epidemicznym oraz związana z zawieszeniem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkół od 12 do 25 marca, stała się wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów, ale także dla ich rodzin.  Brak kontaktu z kolegami, koleżankami,  uniemożliwienie im wspólnych zabaw, brak możliwości bezpośredniej rozmowy z nauczycielem – są to sytuacje niecodzienne. Wszelkie zakazy wydawane zgodnie z zaleceniami GIS mogą być niezrozumiałe i stresujące. Potrzebę bezpośredniego kontaktu muszą teraz zapewnić członkowie rodziny, przede wszystkim rodzice i rodzeństwo. Bardzo istotną kwestią w aktualnej sytuacji jest maksymalna redukcja dziecięcego lęku, a w przypadku starszych ważne jest rozumienie odpowiedzialności i ograniczenie ryzykownych zachowań. 

Uczniowie, w tej dla nich także trudnej i kryzysowej sytuacji, oczekują od swoich nauczycieli wsparcia, pomocy w organizacji procesu uczenia się w warunkach domowych, w procesie samokształcenia i samodoskonalenia, w utrwalaniu materiału, wskazaniu ciekawych źródeł informacji o przedmiocie, motywowania i aktywizowania do pracy. Zdalne nauczanie w świetle obowiązujących przepisów prawnych, nie wymaga na razie ani od Nauczycieli ani od Uczniów realizacji podstaw programowych, opracowywania zupełnie nowych partii materiału rozwiazywania zadań z zagadnień, które wcześniej nie były wprowadzone czy wytłumaczone. Trudno mówić o jednakowych dla wszystkich możliwościach organizacyjnych, a zwłaszcza prawnych, na obecnym etapie, co uniemożliwia przeniesienie sytuacji lekcyjnej ze szkoły do sieci, razem z ocenianiem, sprawdzaniem obecności czy  wpisywaniem tematów lekcji (wypowiedź Ministra Edukacji Narodowej na ten temat pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/DariuszPiontkowski/videos/1525057644314671/UzpfSTEwMDAwMDcyOTEwODU5MzozMTcyNjAxMjQ2MTA3NDgx/ ).

W tym czasie, najważniejsze z perspektywy nauczyciela, jest nawiązanie współpracy zdalnej z uczniami, ocena możliwości organizacji procesu nauki w tej formie, powtarzanie i utrwalanie materiału, stymulowanie pracy ucznia i wdrażanie go do rozwiązań, które będą wymagały od niego systematycznych działań w sytuacji przedłużającego się zawieszenia zajęć. Jest to rozważany scenariusz, choć powiązany z sytuacją w kraju, o czym mówił wielokrotnie Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski. To nowa sytuacja także dla nauczycieli, którzy mają czas na rozeznanie własnych kompetencji, dostępnych zasobów pod kątem przydatności do realizacji przedmiotu czy nowego warsztatu pracy. Nowa także dla   dyrektorów szkół, którzy zostali zobowiązani do zbadania możliwości i przygotowania  do organizacji tego procesu, monitorowania sposobów i form działań podejmowanych przez nauczycieli w celu realizacji zdalnego nauczania, intensywności tych działań. Szczegółowo o potrzebie zdiagnozowania tych możliwości mówił Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski w liście skierowanym do Dyrektorów szkół i placówek „Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow

ze względu na to, że w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, regulujące kwestię nauczania na odległość. Pracownicy kuratorium także monitorują sytuację, wyjaśniają i udzielają informacji dyrektorem i rodzicom za pośrednictwem strony internetowej, telefonu interwencyjnego. Wszystkich zachęcam do kontaktu w razie pytań i wątpliwości, korzystania z zasobów internetowych polecanych przez OKE, proponowanych przez MEN i zgromadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji czy inne instytucje. W oparciu o dostępne zasoby i możliwości proszę o wzmacnianie własnych kompetencji, aktualizowanie wiedzy na temat podejmowanych przez MEN działań, podejmowanie bieżących działań adekwatnych do sytuacji, bo tylko dobry przepływ informacji zapewni nam wszystkim sprawną organizację oraz koordynację na poziomie każdej szkoły w nowej sytuacji, w której wszyscy funkcjonujemy, podejmujemy nie zawsze rutynowe działania i pracujemy zdalnie. Cierpliwość i zrozumienie jest potrzebne wszystkim, których sytuacja dotyka w sposób bezpośredni.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter