7 grudnia 2018

Informacja o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

Rzeszów, 2018-12-07

Państwo
Dyrektorzy
Szkół Zawodowych
województwa podkarpackiego

 

W dniu 4 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów i Minister Edukacji Narodowej skierowali do pracodawców list otwarty, w którym zachęcają ich do włączenia się w promocję oraz podnoszenie jakości i efektywności szkolnictwa branżowego, m.in. poprzez obejmowanie szkól swoim patronatem.

W związki z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia do godz. 15.00,
na adres e-mail: bstreb@ko.rzeszow.pl
,
następujących informacji:

  1. Nazwa i adres szkoły:
  2. Typ szkoły:

– technikum

– szkoła branżowa I stopnia

  1. Dane dotyczące pracodawców:
  • nazwa pracodawcy oferującego współpracę ze szkołą: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • nazwa pracodawcy, który włączył się do planowania i realizacji kampanii promocyjnych adresowanych do uczniów podejmujących decyzję o wyborze ścieżki zawodowej  zarówno w telewizji, radiu , jak i mediach społecznościowych, a także określenia formy tej kampanii (proszę o wskazanie przykładów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • nazwa pracodawcy, który objął swoim patronatem klasy w szkole (proszę wskazać także zawód, którego dotyczy patronat) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podkarpacki Kurator Oświaty 

         Małgorzata Rauch