20 stycznia 2022

Organizacja ferii zimowych w 2022 r.

Rzeszów 2022-01-20

ERA.5551.40.2022.LW

Państwo
Organizatorzy ferii zimowych w 2022 r.,
Dyrektorzy szkół i placówek !

Prezydenci, Starostowie,
Burmistrzowie, Wójtowie

W związku ze zbliżającym się okresem zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pragnę przypomnieć wszystkim organizatorom wypoczynku o obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w szczególności o konieczności przesłania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej bądź elektronicznej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a dla półkolonii 14 dni, oraz do przestrzegania Wytycznych MEiN, MZ i GIS dotyczących wypoczynku zimowego w roku szkolnym 2021/2022, które zamieszczone są na stronie www.ko.rzeszow.pl – załatwianie spraw – wypoczynek dzieci i młodzieży.

Rejestracja, wszelkie informacje oraz baza wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie wypoczynek.mein.gov.pl Ferie zimowe to czas odpoczynku dla naszych uczniów, a także okazja do beztroskich zabaw na śniegu, jazdy na sankach, łyżwach i nartach.

Mam nadzieję, że oferta wypoczynku zimowego proponowana przez organizatorów będzie zróżnicowana, a przygotowane oferty zajęć w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury czy na lodowiskach i stokach narciarskich będą dla uczniów atrakcyjne.

Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy uczniowie będą mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania i uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku. Większość pozostanie w domu, nie zawsze pod opieką dorosłego. Nietrudno wtedy o wypadek.

Dyrektorów szkół i placówek proszę o przeprowadzenie, jeszcze przed feriami, działań profilaktycznych, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w domu i na podwórku oraz organizacji zabaw na śniegu. Uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać, jest bardzo istotne.  Uwzględniając pogodę oraz zagrożenia występujące w okresie zimowego wypoczynku, proszę o uwrażliwienie dzieci na zachowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwej reakcji wobec zagrożenia.

Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej i dostępu do opieki medycznej.

Szanowni Państwo, kieruję te słowa do wszystkich odpowiedzialnych za organizację wypoczynku i mam nadzieję, że nasze rozważne działania w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, przyczynią się do udanego zimowego wypoczynku uczniów. Wierzę, że podejmując wyzwanie zorganizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w województwie podkarpackim, zagwarantujecie Państwo, uczniom właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, dostarczając niezapomnianych i pozytywnych wrażeń w bezpiecznych warunkach, pod opieką profesjonalnej kadry.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie udziela:

Pani Lucyna Winiarska
tel. 17 867 11 67.
e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl
oraz
Pani Anna Staszkiewicz
tel. 17 867-11-24,
e-mail: astaszkiewicz@ko.rzeszow.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter