13 września 2018

Wykaz instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie

WIJ.535.9.2018

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie podkarpackim

W związku z realizacją działań określonych w pkt. 2.1.4 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” (M.P.2014.445) związanych z wymogiem upowszechnienia baz danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty przekazuje w załączeniu ww. bazy teleadresowe – do upowszechnienia.

Zestawienie zaktualizowanych (aktualizacja – lipiec 2019) baz danych:

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter