12 maja 2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, a następnie uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Podkarpacki Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przez zawody rozumie się różnego rodzaju formy współzawodnictwa, m.in.: konkursy, turnieje, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnia tylko wyróżniające się, nieodpłatne, zawody organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, wyłonieni na stopniu szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę, zachowując zasadę powszechnej dostępności, bezpłatne, za zgodą dyrektora szkoły oraz są dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach, a regulamin konkursu (zawodów) jasno określa sposób wyłaniania laureatów.

Miejsca uznane za zwycięskie lub wysokie wymienione w poniższym Zarządzeniu uprawniają do umieszczenia adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przewidzianym na szczególne osiągnięcia oraz do przyznania punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Przypominam również, że w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów, o czym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

Komisja przeprowadzająca postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024, przyznaje punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2018/2019 – 2022/2023, zgodnie z ogłoszonymi odpowiednio wykazami na stronie https://www.ko.rzeszow.pl/.

Szczegółowych informacji nt. Wykazu udziela: st. wizytator Marta Bogacz, Wydział Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 22, mbogacz@ko.rzeszow.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch


Załączniki:

Wykaz 2022/2023 :


Wykaz 2021/2022 : https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-5-2022-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2022-r/

Wykaz 2020/2021: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-r-szk-2020-21-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-sp/

  1. Aktualizacja 1: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-roku-szkolnym-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej/
  2. Aktualizacja 2: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-roku-szkolnym-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-sp-aktualizacja/

Wykaz 2019/2020: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rekrutacja/zarzadzenie-nr-7-2020-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2020-r/ 

  1. Aktualizacja 1: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-8-2019-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-marca-2020-r/
  2. Aktualizacja 2:  https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-roku-szkolnym-2019-2020-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej/

Wykaz 2018/2019: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwach-ukonczenia-szkoly-podstawowej-i-gimnazjum/

Komunikaty MEiN od 2019 roku dot. Wykazu Olimpiad Przedmiotowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikaty-oswiata-i-wychowanie?page=4&size=10

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter