4 marca 2022

Wykaz zawodów wiedzy – najczęściej występujące błędy, które uniemożliwiły wpisanie konkursu do wykazu.

Rzeszów, 2022-03-01

PiP.537.8.7.2022.MB                                               

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych województwa podkarpackiego
oraz Dyrektorzy szkół

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół podstawowych województwa podkarpackiego organizujących zawody wiedzy, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022 (np. konkursy, turnieje, przeglądy, zawody sportowe czyli wszelkie formy współzawodnictwa), adresowane do uczniów szkoły podstawowej, których konkurs nie został wpisany do wykazu, a wcześniej został zgłoszony przez formularz w zakładce Załatwianie spraw/zgłoszenie konkursu do wykazu w roku szkolnym 2021/2022 z prośbą o kontakt w celu poznania przyczyny nieuwzględnienia konkursu w wykazie.

Pytania związane ze zgłoszeniem konkursu proszę kierować do p. Marty Bogacz – starszego wizytatora KO, tel. 17 867 11 22.

Przypominam, że zgłoszenie w formularzu nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Najczęściej występujące błędy, które uniemożliwiły weryfikację regulaminu, a tym samym wpisanie konkursu do wykazu:

  1. niepodanie bezpośredniego linku do regulaminu konkursu, tylko np. do strony www szkoły;
  2. niepoprawne linki do regulaminu, nieotwierające się strony (tzw. błąd 404);
  3. brak aktualnego regulaminu konkursu na stronie szkoły;
  4. rozbieżności w nazwie konkursu (inna nazwa zgłoszona w formularzu, inna nazwa w regulaminie, inna nazwa na stronie www szkoły);
  5. brak określenia bieżącego roku szkolnego, w którym organizowane są zawody;
  6. brak adresata tych zawodów (np. uczniów klasy VI-VIII szkoły podstawowej);
  7. brak przedmiotu zawodów (do wyboru: zawody wiedzy, artystyczne, sportowe);
  8. brak danych organizatora (nazwa i adres organizatora zawodów);
  9. brak daty przeprowadzonych zawodów, bądź podanie nieaktualnych dat z poprzedniego roku);
  10. brak ustalenia miejsc uznanych za wysokie (w tym brak jasnego określenia kto zostaje laureatem).

Zasady zgłaszania konkursów zostały zawarte w Regulaminie,  który jest dostępny pod tym linkiem: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej/

Zawody sportowe organizowane przez Polskie Związki Sportowe poza terenem szkoły nie zostały wpisywane do wykazu.

Konkursy, turnieje i zawody płatne na którymkolwiek etapie (wpisowe, koszty organizacyjne, opłata za materiały lub wysyłkę itp.) również nie zostały uwzględnione w wykazie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter