12 stycznia 2023

Wyniki z etapu międzyszkolnego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”

Rzeszów, 2023.01.12

SO.5563.17.7.2022.RZ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone końcowe wyniki z etapu międzyszkolnego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”, przeprowadzonego 01 grudnia 2022r. w czterech rejonach: rzeszowskim, krośnieńskim, przemyskim i tarnobrzeskim.

W zawodach międzyszkolnych można było zdobyć 160 pkt. Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się po 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów. Zakwalifikowanie do zawodów okręgowych większej liczby uczestników jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników).

Do komisji międzyszkolnych wpłynęło 3 odwołania od uzyskanego wyniku, jedna osoba skorzystała z prawa wniesienia zastrzeżeń do organu wyższego stopnia. Po ponownej weryfikacji prac dokonano zmiany w punktacji u trzech osób.

Kolorem niebieskim zaznaczono osoby, które uzyskały awans do etapu okręgowego.

wz. PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki

losy żołnierza - wyniki etap mszk
Data: 2023-01-12, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter