17 grudnia 2021

Wyniki z etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”, przeprowadzonego 09 grudnia 2021r.

Zgodnie z kluczem odpowiedzi w zawodach międzyszkolnych można było zdobyć 240 pkt. Według Regulaminu Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się po 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów tj. 144 pkt. Zakwalifikowanie do zawodów okręgowych większej liczby uczestników jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników).

Na podstawie rozdz. VII Regulaminu Olimpiady uczestnicy mają prawo do odwołania od uzyskanego wyniku. Prace będą udostępniane w okresie 3 dni roboczych od publikacji wyników. Wszelkie uwagi co do sposobu oceny prac należy składać na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady (adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów).

 W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną,  celem wglądu do pracy należy wcześniej skontaktować się z Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Panem Robertem Zygmuntem pod nr tel. 178671142 lub email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

 

 

Załączniki

Wyniki etapu międzyszkolnego - Krosno
Data: 2021-12-17, rozmiar: 11 KB
Wyniki etapu międzyszkolnego - Przemyśl
Data: 2021-12-17, rozmiar: 11 KB
Wyniki etapu międzyszkolnego - Rzeszów
Data: 2021-12-17, rozmiar: 11 KB
Wyniki etapu międzyszkolnego - Tarnobrzeg
Data: 2021-12-20, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter