12 marca 2019

Wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2019.03.12

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921–1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”. przeprowadzonych 7 marca 2019r. w Rzeszowie.
            W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu oraz 120 pkt. z odpowiedzi ustnej.
Do I części etapu centralnego kwalifikują się osoby, które uzyskały co najmniej 60% punktów z części pisemnej i ustnej, tj. 240 punktów.
Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie trzech dni roboczych po ogłoszeniu wyników olimpiady. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni po ukazaniu się wyników, do Komisji Okręgowej Olimpiady z siedzibą w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów. Prace będą udostępniane w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pok. Nr 113a w dniach od 13 do 15 marca br.

Proszę o wcześniejszy kontakt z Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac (tel. 17 867 1142).

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.