22 marca 2019

Wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2019.03.22

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921–1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”, przeprowadzonych 7 marca 2019r. w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu oraz 120 pkt. z odpowiedzi ustnej.

Do I części etapu centralnego zakwalifikowały się osoby, które zajęły miejsca od I do XI oznaczone kolorem niebieskim i uzyskały co najmniej 60% punktów z części pisemnej i ustnej, tj. 240 punktów.  Lista zakwalifikowanych w załączniku.

Informuję osoby zakwalifikowane do I części centralnej, że etap ten odbędzie się w dniu 28 marca o godz. 11.00 w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy 12 w Rzeszowie. Proszę o wcześniejsze przybycie ok. pół godz. przed zawodami celem sprawnego ich przeprowadzenia.

Załączniki

Wyniki olimpiada Losy żołnierza 2019-03
Data: 2019-03-22, rozmiar: 15 KB