19 marca 2024

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, przeprowadzonego 07 marca 2024 r. w Rzeszowie

SO.5563.14.16.2023.RZ 

KOMUNIKAT 

Szanowni Uczestnicy
etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

 

W załączeniu zostały zamieszczone końcowe wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”, przeprowadzonego 07 marca 2024r. w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu i 120 pkt. z odpowiedzi ustnej, (60 pkt z bloku stałego i 60 pkt z bloku zmiennego), razem 400 punktów.

Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikują się osoby,  które z części pisemnej uzyskały przynajmniej 60% pkt., tj. min. 168 pkt. i z części ustnej 60 % pkt., tj. przynajmniej 72 pkt.

Osoby, które zakwalifikowały się do I części etapu centralnego oznaczono kolorem niebieskim.

Informuję, że I część etapu centralnego odbędzie się w dniu 21 marca br., (czwartek) o godz. 10.00 w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie. Etap ten polega na napisaniu w ciągu 180 minut pracy pisemnej na jeden z pięciu tematów (podanych przez Komitet Główny) obejmujących blok zmienny i stały programu Olimpiady. Warunkiem uzyskania tytułu finalisty jest otrzymanie za napisaną pracę przynajmniej oceny dobrej.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik

Załączniki

Wyniki etapu okręgowego
Data: 2024-03-19, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter