16 marca 2021

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2021.03.16 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały podane wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.

Z testu można było uzyskać maksymalnie 280 pkt., do kolejnego etapu kwalifikują się osoby, które uzyskały co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów czyli 168 pkt.

Na podstawie pkt. VII regulaminu komisje egzaminacyjne udostępniają uczestnikom, na ich wniosek, złożone przez nich testy przez okres trzech dni roboczych po ogłoszeniu wyników danego stopnia. Prace nie mogą być fotografowane, kopiowane ani wynoszone z pomieszczenia, w którym zostały udostępnione. Prace mogą być przeglądane tylko w obecności członka komisji egzaminacyjnej.

Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania od uzyskanego wyniku. Odwołanie powinno być złożone na piśmie i zawierać zarzuty lub uwagi do zakwestionowanej decyzji z krótkim uzasadnieniem oraz podpisem uczestnika. Odwołanie  należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji do Komisji Okręgowej Olimpiady. Odwołania rozpatruje Komisja Okręgowa w terminie 7 dni od dnia złożenia przez uczestnika.

Prace będą udostępniane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (Urząd Wojewódzki) pok. 113a kancelaria w dniach od 17 do 19 marca br. w godzinach od 8.00 do 15.00

Odwołania należy kierować do Przewodniczącego Komisji Okręgowej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza…” z siedzibą w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów.

Podczas przebywania w urzędzie należy stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych w związku z trwającą epidemią.

Pytania proszę kierować do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego specjalisty kuratorium Roberta Zygmunta pod nr tel. 17 8671142, email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

Część pierwsza etapu centralnego odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021r. Szczegóły zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter