19 marca 2024

Wyniki z etapu ponadwojewódzkiego XXIX ogólnopolskiego konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”.

SO.5563.13.18.2023.RZ

KOMUNIKAT 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu ponadwojewódzkiego XXIX ogólnopolskiego konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”.

Identyfikacja uczestnika jest możliwa po jego ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Z testu można było uzyskać 56 punktów. Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy otrzymali przynajmniej 48 pkt., a finalistami zostają osoby, które otrzymały przynajmniej 31 pkt.

Na podstawie § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań– decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w dniach: 20, 25, 26 i 27 marca 2024r., w czasie od godz. 7.30 do 14.30 w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, w pokoju nr 113a (Kancelaria), tel. 17 8671142.  Proszę o wcześniejszy kontakt celem ustalenia terminu przeglądnięcia pracy.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego komisji wojewódzkiej konkursu „Losy żołnierza…”, na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów lub na adres email: kuratorium@ko.rzeszow.pl.

Ostateczne wyniki oraz lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej. Na podstawie złożonych odwołań liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników może ulec zmianie.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik

Załączniki

Wyniki etap ponadwojewódzki
Data: 2024-03-19, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter