9 marca 2020

Wyniki z etapu wojewódzkiego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Rzeszów, 2020.03.09

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej  “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonych 5 marca 2020 r. w Rzeszowie.
            W zawodach okręgowych można było zdobyć 240 pkt. z testu oraz 103 pkt. z odpowiedzi ustnej.

Do I części etapu centralnego kwalifikują się osoby, które uzyskały przynajmniej  60% punktów z części pisemnej, tj. 144 pkt. i 60% z części ustnej, tj. 62 pkt.

Komitet główny olimpiady ustalił następujący zakres ocen z egzaminu ustnego:

celujący 103-101, bardzo dobry plus 100-95, bardzo dobry 94-89, dobry plus 88-80, dobry 79-70, dostateczny plus 69-60, dostateczny 59-52, dopuszczająca 51-40, niedostateczny 39-0.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, fotografowania i wynoszenia z pomieszczenia gdzie zostały udostępnione, w czasie trzech dni roboczych po ogłoszeniu wyników olimpiady. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni po ukazaniu się wyników, do Komisji Okręgowej Olimpiady z siedzibą w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów. Prace będą udostępniane
w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pok. Nr 113a w dniach od 09 do 11 marca br.

Proszę o wcześniejszy kontakt z Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac (tel. 17 867 1142).

Informuję, że I część zawodów centralnych odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 11.00, w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie.

 

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Stanisław Fundakowski
Wicekurator Oświaty

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter