18 marca 2022

Wypłata drugiej transzy stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Rzeszów 2022-03-17

ZBF.3140.5.2022

Państwo Dyrektorzy Szkół
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2021/2022

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty drugiej transzy stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców, a w przypadku wystąpienia zmian przesłanie informacji w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

Druga transza stypendium zostanie przekazana bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w terminie do 30 kwietnia  2022 roku za okres styczeń – czerwiec 2022 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Mariolą Drzał, tel. 17 867-11-11.

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski

WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki

załącznik -stypendium-prm-oswiadczenie
Data: 2022-03-18, rozmiar: 35 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter