30 listopada 2021

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to bezpłatne, dostępne online wsparcie dla szkół, nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców. Jest to zestaw gotowych narzędzi służących do diagnozy sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w szkole oraz realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych. Materiały oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne przygotowane przez ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, mają pomóc w wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 i po jej ustąpieniu.

W ramach działań, współfinansowanych z programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”, szkoły otrzymają bezpłatny dostęp do aplikacji umożliwiającej włączenie się w Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę. Otrzymają także możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń przygotowujących do korzystania z programu, a także moduł do samodzielnego przeszkolenia się w tym zakresie. Nawigacja w każdą pogodę to zestaw materiałów badawczych i profilaktycznych (ankiet skierowanych do środowiska szkolnego, scenariuszy i inspiracji) do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas i pedagogów szkolnych w pracy wychowawczo-profilaktycznej oparty o aktualną diagnozę potrzeb objętych działaniami uczniów.

Szkoła, która zrealizuje minimum działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę, otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie, dający możliwość wystawienia nauczycielom stosownych dokumentów wymaganych do awansu zawodowego. Projekt ten wspiera szkoły w realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty:

1.    Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego,

2.    Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Zarejestruj się i weź udziału w ogólnopolskim projekcie wsparcia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

REJESTRACJA

 

Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia online dotyczące Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę (NWKP), na którym zostaną omówione jej założenia i treści oraz proponowane metody i narzędzia. Zaprezentowana zostanie dedykowana aplikacja internetowa, umożliwiająca pobranie materiałów merytorycznych oraz prowadzenie badań używanych w ramach NWKP.

Szkolenie jest adresowane do osób, które mogą pełnić rolę szkolnego koordynatora NWKP w swojej placówce. Zawiera ono elementy wykładu połączonego z dialogiem z uczestnikami oraz pracą warsztatową.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Narzędziownik

Elementem aplikacji jest również Narzędziownik przeznaczony do popularyzowania i dzielenia się materiałami opracowanymi w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę i innymi cennymi materiałami pomocnymi we wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. W Narzędziowniku prezentowane są: streszczenia badań i raportów z badań naukowych dotyczących sytuacji dzieci i młodzieży podczas i po pandemii, programy profilaktyczne skierowane do młodzieży, wychowawców i rodziców, artykuły, scenariusze zajęć, filmy oraz wyszukane podczas konferencji i seminariów dobre praktyki. Wszystkie materiały opracowane zostały w postaci przystępnych, konkretnych prezentacji i zwięzłych opisów. Są praktyczne i możliwe do zastosowania od zaraz – do samodzielnego wykorzystania przez kadrę szkoły i rodziców.

NARZĘDZIOWNIK

 

Konferencje

W ramach popularyzacji projektu przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej odbyły się 4 konferencje we współpracy z Kuratoriami Oświaty w Olsztynie, Lublinie, Warszawie i Poznaniu. Planowane są kolejne. O kluczowych założeniach programu, dowiesz się więcej z relacji z jednej z konferencji, na których występowali prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej Szymon Grzelak i wiceprezes fundacji IPZIN Dorota Żyro.

OBEJRZYJ WIDEO

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter