5 lutego 2021

XXVI edycja Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza … ”

Rzeszów, 2021–02–03

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Komunikat Organizacyjny

XXVI edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną przez COVID-19 Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Konkursu „Losy Żołnierza” postanowił przeprowadzić II etap rejonowy w następujący sposób:

  1. a) termin przeprowadzenia – 18 lutego 2021 r. godz. 11.00;
  2. b) czas – 90 minut;
  3. c) miejsce – sale w macierzystych szkołach uczestników etapu rejonowego;
  4. d) nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu rejonowego – dyrektor szkoły;
  5. e) osoba odpowiedzialna za powiadomienie uczestników i przeprowadzenie etapu rejonowego – nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu.

Etap rejonowy należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz postanowieniach zawartych w niniejszym komunikacie.

Test na etap rejonowy i karta kodowa uczestników zostaną zamieszczone na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu www.losyzolnierza.pl  18 lutego 2021 o godz. 9.00. Dyrektor szkoły będzie mógł je pobrać po uprzednim zalogowaniu. Loginy i hasła pozostają takie same jak do etapu szkolnego.

Konkurs należy przeprowadzić w wydzielonej sali w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID-19.

Prace uczestników będą kodowane w celu zapewnienia ich anonimowości.

Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do etapu rejonowego.

Po przeprowadzeniu etapu rejonowego, szkoły niezwłocznie dostarczają lub przesyłają testy do właściwego oddziału Kuratorium, zgodnie z załączoną do komunikatu listą. Prace powinny być dostarczone lub przesłane w kopertach z pieczątką szkoły oraz adresem właściwego oddziału Kuratorium z dopiskiem konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego pod spodem. Do prac należy dołączyć protokół przekazania pracy stanowiący załącznik nr 3 komunikatu oraz listę z podpisami uczestników, którzy wzięli udział w konkursie (załącznik nr 4).

Miejsca składania prac:

Rzeszów: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (pok. 113a, kancelaria);

Krosno: Oddział Kuratorium w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno (sekretariat);

Tarnobrzeg: Oddział Kuratorium w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg (sekretariat);

Przemyśl: Oddział Kuratorium  w Przemyślu, ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl (sekretariat).

Powołane, zgodnie z Regulaminem, rejonowe komisje konkursowe sprawdzają testy uczestników w wyznaczonych przez koordynatorów rejonowych miejscach i przedstawiają protokoły z wynikami wojewódzkim koordynatorom Konkursu w terminie do 5 marca 2021 r.

Wojewódzcy koordynatorzy wpisują wyniki uczestników po zalogowaniu do  panelu dostępnego na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu do 12 marca 2021 r.

Tryb odwoławczy realizowany będzie zgodnie z § 9 Regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.

W związku z § 11 Regulaminu konkursu dot. ochrony danych osobowych proszę o wypełnienie i niezwłoczne przesłanie do Koordynatora Wojewódzkiego załączonego do komunikatu oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu celem umożliwienia przetwarzania danych ucznia w związku z organizacją etapu rejonowego i wojewódzkiego konkursu. Podpisane oświadczenia proszę przesłać lub dostarczyć do Koordynatora Wojewódzkiego konkursu specjalisty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów pok. nr 113a.

Załączniki

Oświadczenie - zgoda rodziców
Data: 2021-02-04, rozmiar: 19 KB
Lista szkół z podziałem na rejony
Data: 2021-02-04, rozmiar: 12 KB
Protokół przekazania pracy
Data: 2021-02-04, rozmiar: 14 KB
Lista uczestnikow
Data: 2021-02-04, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter