25 października 2018

Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli