19 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 1 września 2021 r. opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa podkarpackiego

W związku ze szczególnie ważną potrzebą zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków w drodze do szkoły i domu, organizacji wycieczek oraz ograniczenia ryzyka zakażenia wśród uczestników ferii zimowych Ministerstwo Edukacji i Nauki prosi o zapoznanie uczniów z „Zasadami korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” z dnia 1 września 2021 r. opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury (w załączeniu).

Ponadto w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i  młodzieży oraz uczniom wynikającego z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.), z których wynika, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

 

Załączniki

Załącznik do Zasady bezpiecznego korzystania...
Data: 2021-10-19, rozmiar: 26 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter