27 stycznia 2020

Zasady rekrutacji do projektu pt. „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademia Młodego Finansisty”

  1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych o liczebności do 200 uczniów z peryferyjnych terenów wiejskich województwa podkarpackiego.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (zgłoszenie przez szkołę) na adres mailowy: projekturnbp@gmail.com
  3. Przyjęcie do projektu odbywa się według kolejności nadesłanych zgłoszeń.
  4. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać deklarację, że łączna liczba uczniów przewidzianych do udziału w projekcie (z obydwóch klas) wynosi 15 uczniów.
  5. Deklaracja zawierająca określoną w punkcie 4 liczbę uczniów powinna zostać przesłana w treści maila zgłaszającego szkołę do udziału w projekcie. Brak deklaracji będzie skutkował wyłączeniem szkoły z postępowania rekrutacyjnego.
  6. W projekcie mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas 7 i 8 szkół wymienionych w punkcie 1.
  7. Termin rekrutacji: 28 stycznia 2020 roku od godziny 8.00 do 2 lutego 2020 roku do godziny 15.00.
  8. Wyniki rekrutacji zostaną podane drogą mailową do 7 dni po zakończeniu rekrutacji.
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter