22 czerwca 2021

„Zawody sportowo-obronne sprawni jak żołnierze” 2021

Rzeszów, 2021.06.22

SO.5563.12.2021

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zamierza zorganizować we wrześniu 2021r. eliminacje rejonowe i wojewódzkie zawodów ogólnopolskich „Sprawni jak żołnierze” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Do 30 czerwca szkoły w dowolnej formie przesyłają deklarację uczestnictwa w zawodach. Podpisane zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły (zał. nr 5 do regulaminu) wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych ucznia i opiekuna (patrz regulamin) należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl, lub faksem pod nr 17 867 1954, w terminie do 04 września b.r. Dodatkowo zgłoszenia proszę przesłać w formie do edycji w programie excel.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter