2 lutego 2021

Zbiorcze sprawozdania z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”

WiJ.531.3.28.2020

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącym wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019.267) oraz zapisami umowy zawartej w tej sprawie:

  1. Szkoły objęte wsparciem finansowym w roku 2020 składają swoim organom prowadzącym sprawozdania szczegółowe z realizacji zadania w terminie do 28 lutego 2021 roku.
  2. Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego w 2020 r., składają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie, działającemu w imieniu Wojewody Podkarpackiego, zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2021 r.

Sprawozdania należy w nieprzekraczalnym terminie dostarczyć na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu.

Proszę także przesłać powyższe sprawozdanie organu prowadzącego w wersji edytowalnej na adres: mkielbon@ko.rzeszow.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty
        Małgorzata Rauch

Załączniki – wzory sprawozdań z uaktualnionymi datami do realizacji programu w 2020 r.

Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu

Sprawozdanie szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter