26 września 2018

Zgłaszanie kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Rzeszów, 2018-09-25
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5842.1.2018

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim

Ponownie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą.

Zbliża się upływ kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej (2014-2018). Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, z wyjątkiem szkół artystycznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się z prośbą o zgłoszenie kandydatów do pracy w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w charakterze jej członków. Szczególną prośbę kieruję do nauczycielii dyrektorów przedszkoli, placówek oświatowych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, aby zgłaszali kandydatury.

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci zostały określone w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 r., poz. 967) Powinni to być nauczyciele mianowani lub dyplomowani, cieszący się autorytetem, o wysokich walorach moralnych oraz posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole.

Praca w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej wymaga między innymi, w przypadku powołania do składu orzekającego, każdorazowo dwukrotnego wyjazdu do Ministerstwa, w celu zapoznania się z aktami sprawy, a następnie udział w rozprawie.

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłoszenie ewentualnych kandydatów
do dnia 5 października 2018 r.

Wnioski powinny zawierać informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły (rekomendacja) i być sporządzone zgodnie z załączonym formularzem.

Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Mieszkowicz starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie tel.: 17 867 11 14.

Podkarpacki Kurator Oświaty
       Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter