17 października 2022

Zgłaszanie kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Rzeszów, 2022-10-17

ERA.5842.25.2022.MM 

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy przedszkoli, szkół  i placówek
w województwie podkarpackim

 

Uprzejmie informuję, iż zbliża się zakończenie czteroletniej kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki (2018-2022). Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień komisji dyscyplinarnych pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z prośbą o wskazanie kandydatów do pracy w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki w charakterze jej członków w kadencji 2022-2026 z każdego typu szkół i placówek. 

Wymogi, którym powinni odpowiadać kandydaci określone są w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021 r., poz. 1762 ze zm.).

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłoszenie kandydatów do dnia 24 października 2022 r. drogą elektroniczną na adres: kuratorium@ko.rzeszow.pl na załączonym do nin. pisma formularzu. 

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Mazur kierownik Oddziału Kadr i Administracji  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie tel.: 17 867 11 25.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Załącznik numer 1 - formularz kandydata
Data: 2022-10-17, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter