9 czerwca 2023

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej

ERA.5842.1.2023.MK

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2023 r. upływa okres funkcjonowania czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, w związku z tym Wojewoda Podkarpacki jest zobowiązany powołać – w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984) – nową Komisję Dyscyplinarną, której kadencja będzie trwała od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie przez Rady Pedagogiczne kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, spośród czynnych zawodowo nauczycieli. Kandydaci muszą spełniać kryteria określone w art. 78 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Zgłoszenie (wzór w załączeniu) wraz z uzasadnieniem rekomendującym daną osobę do pełnienia obowiązków członka Komisji oraz oświadczeniem kandydata (wzór w załączeniu)  proszę przekazać – powołując się na znak niniejszego pisma – do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r.

wz. PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Data: 2023-05-30, rozmiar: 14 KB
KLAUZULA INFORMACYJNA
Data: 2023-05-30, rozmiar: 16 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter