19 grudnia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie

Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły
w województwie podkarpackim
 

WiJ .531.8.27.2017

Dotyczy sprawozdań z realizacji programu w roku budżetowym 2017 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące do 20 listopada 2016).

W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, uprzejmie informuję, że zgodnie z §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, pragnę przypomnieć o obowiązku przedłożenia przez organy prowadzące szkoły sprawozdania z realizacji programu do dnia 15 stycznia 2018 r.

W celu uzupełnienia sprawozdania należy zalogować się na stronie www.ko.rzeszow.pl/bazy/ankiety/organy_prow/ankieta2

W zakładce sprawozdanie proszę o uzupełnienie danych oraz ich elektroniczne wysłanie. Wydrukowane, podpisane i opieczętowane sprawozdanie należy wysłać również drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

Loginy i hasła zostały przesłane na adresy e-mailowe organów prowadzących szkoły.

W razie pojawienia się problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: pprajzner@ko.rzeszow.pl.