6 lipca 2022

AKTYWNA TABLICA 2021 – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Szanowni Państwo,

Organy prowadzące
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. (Dz.U.2020.1883 i Dz.U.2021.1602) w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
w terminie do 15 września 2022 roku (obowiązuje data wpływu do urzędu)
organy prowadzące szkoły, które zostały objęte wsparciem finansowym w roku 2021, mają obowiązek złożenia do Wojewody Podkarpackiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu (nie należy przesyłać sprawozdań dyrektorów szkół).

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2021 roku zobowiązani są
w terminie do 31 sierpnia 2022 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie, o których mowa w § 6 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

Wzory sprawozdań dostępne na stronie MEiN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r

Podpisaną wersję papierową sprawozdania organu prowadzącego wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

z dopiskiem „Aktywna tablica” 2021

Wersję elektroniczną (edytowalną) sprawozdania organu prowadzącego
(nie należy wysyłać sprawozdania dyrektora szkoły)
wraz z załącznikami (odpowiednio plik w wersji *.docx i *.xlsx) proszę wysłać na adres:

aktywnatablica@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter