27 maja 2020

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań merytorycznych

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące
Szkoły Podstawowe

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2020 roku (obowiązuje data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły, które zostały objęte wsparciem finansowym w roku 2019, mają obowiązek złożenia do Wojewody Podkarpackiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu (nie należy przesyłać sprawozdań dyrektorów szkół).

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2019 roku zobowiązani są
w terminie do 15 czerwca 2020 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie
z realizacji zadań określonych w § 6 Rozporządzenia oraz wykorzystania wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych.

Poniżej udostępniamy wzory sprawozdań.

Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2019 r.

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2019 r.

Organ prowadzący (załączniki) –    formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.

wzory dostępne na stronie MEN

Wersję elektroniczną sprawozdania organu prowadzącego
(nie należy wysyłać sprawozdania dyrektora szkoły)
wraz z załącznikami (odpowiednio plik w wersji *.docx i *.xls) proszę wysłać na adres:

aktywnatablica@ko.rzeszow.pl

 

Pocztą tradycyjną, podpisana wersja papierowa, sprawozdanie należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
z dopiskiem „Aktywna tablica” 2019

 LUB

 przesłać podpisane podpisem kwalifikowanym (podpisany każdy plik) poprzez ePUAP.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się
z Panią Justyną Pałys, st. wizytatorem Kuratorium Oświaty,

tel: 178671118

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter