12 kwietnia 2023

RZĄDOWY PROGRAM “AKTYWNA TABLICA” EDYCJA 2023 – SKŁADANIE WNIOSKÓW PRZEZ ORGANY PROWADZĄCE

INFORMACJE NA STRONIE MEiN

AKTYWNA TABLICA 2023 – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

 

Harmonogram Programu w roku 2023:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących –
  do 15 maja br. (data wpływu);
 • organy prowadzące składają wnioski  do Podkarpackiego Kuratora Oświaty –
  do 30 maja br. (data wpływu);
 • kwalifikacja wniosków –
  do 30 czerwca br.;
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych –
  do 31 sierpnia br.

 

WNIOSEK ORGANU PROWADZĄCEGO ZAWIERA:

WNIOSEK ORGANU PROWADZĄCEGO + załączniki:

 1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego –
  1. załącznik nr 1 do wniosku;
 2. oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie, stanowiące załącznik nr 2;
 3. oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie
  1. załącznik nr 3 do wniosku;
 4. oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6.
  1. załącznik nr 4 do wniosku.

W przypadku deklaracji wkładu rzeczowego, proszę do wniosku dołączyć kserokopie faktur potwierdzające zakup sprzętu.

 

WZORY WNIOSKÓW – dyrektor, organ prowadzący – strona MEiN – przy wypełnianiu wniosków proszę zwrócić szczególną uwagę na komentarze zawarte w części komórek oraz listy rozwijalne – kliknij aby pobrać

załącznik nr 1  (zestawienie szkół wnioskujących)kliknij aby pobrać

załącznik nr 3 (oświadczenie dotyczące wkładu własnego)kliknij aby pobrać

załącznik nr 4 (oświadczenie dot. § 6.) – kliknij aby pobrać

 

Wersję elektroniczną wniosku organu wraz załącznikami nr 1, 3 i 4
edytowalne pliki *.xlsx i *.docx (nie skany podpisanych dokumentów) 
proszę przesłać na adres: aktywnatablica@ko.rzeszow.pl 
w temacie wpisać: nazwę organu EDYCJA 2023.

 

 

Podpisany wniosek organu prowadzącego z załącznikami należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Aktywna tablica 2023

 

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy kontaktować się z Panią Justyną Pałys – St. Wizytatorem Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, tel. 17 867 11 24 e-mail: jpalys@ko.rzeszow.pl

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter