31 października 2017

Aktualizacji danych o szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzących klasy o profilu mundurowym

Rzeszów, 2017.10.30

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.23.2017

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast, Starostowie,
Przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących szkoły
z tzw. innowacją mundurową

Dotyczy aktualizacji danych o szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzących klasy o profilu mundurowym (wojskowe, policyjne, strażackie, ogólnomundurowe).

W związku z pismem MON uprzejmie proszę o aktualizację danych dot. szkół  z tzw. klasami mundurowymi będących pod Państwa nadzorem. Proszę o wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie do dnia 10 listopada 2017r. na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki – tabela plik MS Word