14 czerwca 2022

Do JST: prognozowana wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

Rzeszów, 13 czerwca 2022 r.

ZBF.3145.22.2022.AK

 

 

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin w województwie

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2022 roku, znak: DSKKZ WKPiE.4212.38.2022.AP zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w podziale na lata 2023 – 2026 według załączonego wzoru.

Z uwagi na bardzo krótki termin przygotowania informacji zbiorczej, wypełnione  tabele proszę przesłać na adres e-mail: akrupa@ko.rzeszow.pl w terminie do dnia 24 czerwca br., a następnie potwierdzić w formie tradycyjnej (lub przez e-PUAP z podpisem kwalifikowanym).

Jednocześnie informuję, że należy przekazać również informację negatywną (brak potrzeb).

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Załącznik - wzór tabeli
Data: 2022-06-14, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter