8 lutego 2019

Do JST – przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2019-02-08

ZBF.3122.2.1.2019

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z koniecznością uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 – Przedszkola

80105 – Przedszkola specjalne

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do dnia  13 lutego 2019 roku (data wpływu do Kuratorium).

Wydruk powinien zawierać jedynie dane dotyczące Państwa JST oraz właściwe podpisy osób upoważnionych do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego waz z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić informacji nt. przedłożonych danych.

 

Załączniki

Podział dotacji na rozdziały plik .xls
Data: 2019-02-08, rozmiar: 25 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter