9 października 2019

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2019-10-09

ZBF.3145.50.2019.MD

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

            W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2019 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 18 października 2019 roku.

            W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2019 roku.

            Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019 roku i przekazać na adres mailowy: dmachaj@ko.rzeszow.pl lub faksem na numer: 17 867-19-54. Wymagana jest też wersja papierowa.

            Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki

Formularz zweryfikowane potrzeby 2019
Data: 2019-10-09, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter