29 stycznia 2020

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Rzeszów, 2020-01-28

ZBF.3145.4.2020.MD

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie
 

   W związku z przygotowaniem porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2020 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania proszę o wydrukowanie dwóch egzemplarzy załączonego wzoru porozumienia i po podpisaniu przesłanie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
   Dotyczy wszystkich gmin, które starają się o przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

 

Załączniki:

  1. Treść porozumienia
  2. Wniosek
  3. Formularz – zweryfikowane potrzeby
  4. Rozliczenie przyznanego dofinansowania
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter