3 października 2022

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Rzeszów, 2022-10-03

ZBF.3145.45.2022.AK

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie trybu przekazywania środków w 2022 roku z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwracam się z uprzejmą prośbą o ostateczne, rzetelne zbilansowanie potrzeb w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku i ich weryfikację według stanu na dzień 21 października 2022 roku.

W tym celu proszę o sporządzenie załącznika nr 2 do zawartego porozumienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie wykaz przewidywanych braków lub oszczędności środków Funduszu Pracy niezbędnych do wykorzystania przez gminy w 2022 roku.

Informację proszę sporządzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2022 roku i przekazać na adres mailowy: akrupa@ko.rzeszow.pl. Wymagana jest też wersja papierowa.

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

Załączniki

Załącznik nr 2 do porozumienia
Data: 2022-10-03, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter