14 grudnia 2019

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Rzeszów, 2019-12-14

ZBF.3145.76.2019.MD

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku ze zbliżającym się końcem roku proszę o składanie w trybie pilnym wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

Ostateczny termin składania wniosków w Kuratorium Oświaty ustala się na dzień 20 grudnia 2019 roku (data wpływu do Kuratorium Oświaty).

Proszę również o rozliczenie przydzielonych środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy zgodnie z §3 zawartego Porozumienia.

Termin rozliczenia otrzymanych środków upływa z dniem 7 stycznia 2020 roku. Wzór rozliczenia w załączeniu.

Dotyczy wszystkich gmin, które otrzymały, bądź otrzymają przyznane środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

 

Załącznik:
Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 roku.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter