4 stycznia 2019

Dotacja podręcznikowa – informacja dodatkowa

Rzeszów, 4 stycznia 2019 r.

ZBF.3122.1.2019 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DPPI-WPPiP.033.1.2018.IK z dnia 18 grudnia 2018 r. dotyczącego wykorzystania dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 59, ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych, uprzejmie proszę o przekazanie do dnia 18 stycznia 2019 roku informacji o liczbie szkół (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych sfinansowany z dotacji celowej na 2018.

Jednocześnie proszę o podanie, jaki był w Państwa jednostce odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %).

Algorytm wyliczenia x/y*100%, gdzie:

x – liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych;

y – liczba wszystkich szkół, których uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych (szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły prowadzące klasy dotychczasowego gimnazjum).

Proszę o przekazanie powyższych informacji wypełniając załącznik nr 1 drogą elektroniczną na adres: kuratorium@ko.rzeszow.pl.

Załącznik:
Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

Załączniki

Informacja o ilości szkół - plik MS Excel
Data: 2019-01-04, rozmiar: 12 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter