24 stycznia 2018

Informacja dla JST – tryb przekazywania w 2018 roku środków z Funduszu Pracy

Rzeszów-2018-01-19

ZBF.3145.2.2018.MD


Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z przygotowaniem porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2018 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania proszę o wydrukowanie dwóch egzemplarzy załączonego wzoru porozumienia i po podpisaniu przesłanie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Dotyczy wszystkich gmin, które starają się o przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku.

Załączniki: 4

  1. Treść porozumienia
  2. Wniosek
  3. Formularz – zweryfikowane potrzeby
  4. Rozliczenie przyznanego dofinansowania