17 września 2019

Liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Rzeszów, 2019-09-17

ZBF.3122.2.4.2019

 

Starostwa Powiatowe
Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Na podstawie §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425), Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, do dnia 15 października 2019 roku informacji  zawierającej liczbę dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września 2019 r.

W przypadku zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom prosimy również o informację w formie pisemnej.