17 września 2019

Możliwości pomocy dzieciom i uczniom  z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych

KURATORIUM OŚWIATY
W RZESZOWIE

Rzeszów, 2019-09-17

ZBF.3122.24.4.2019

 

Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina, o możliwości pomocy  dzieciom i uczniom  z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych, w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 r. (Uchwała nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r.).

W związku z powyższym, przypominam, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację ww. programu mija 25 września 2019 r. do godz. 8.00 (decyduje data wpływu do Kuratorium).

Związane jest to z koniecznością przekazania informacji zbiorczej z województwa w terminie umożliwiającym wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej do Ministra Finansów do 30 września o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w wyniku którego następuje zwiększenie planu wydatków wojewodów, umożliwiające uruchomienie środków dla gmin – zgodnie z art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 869)

 

 

Załączniki

Formularz MS Excel
Data: 2019-09-17, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter