12 stycznia 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie

Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły
w województwie podkarpackim

 WiJ .531.8.27.2017

Dotyczy sprawozdań z realizacji programu w roku budżetowym 2017 (wnioski o dofinansowanie składane przez organy prowadzące do 20 listopada 2016).

W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, przypominam, zgodnie z §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,

o obowiązku przedłożenia przez organy prowadzące szkoły do dnia 15 stycznia 2018 r.

– sprawozdania z realizacji programu,

sprawozdania z wykorzystania przez organ prowadzący wsparcia finansowego (powinno zostać sporządzone przez organ prowadzący na formularzu, według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, do którego należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur).

Informacji udziela st. Wizytator Dorota Szpunar-Eckhardt pod numerem telefonu 17 867 11 17.