1 października 2020

Pilne! Zmiany w klasyfikacji dotacji na wychowanie przedszkolne

Rzeszów, 2020-10-01

ZBF.3122.11.4.2020

Starostwa powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie przypomina o możliwości złożenia wniosku o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych jst w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Wniosek można składać w nieprzekraczalnym terminie do 09 października 2020 roku (liczy się data wpływu do Kuratorium).

   Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt w sprawie ustalenia wysokości ewentualnego zwrotu otrzymanych środków w ramach rozdziału, w którym będzie wnioskowane zmniejszenie planu (tel. 17-867-11-47).

   Jednocześnie wyjaśniamy, że kwota ogółem dotacji nie może ulec zmianie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter