30 października 2019

Prosimy o podanie w trybie pilnym prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020

Rzeszów-2019-10-29

ZBF.3145.56.2019.MD

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2019 roku, znak: DSKKZ WKPE.4212.35.2019.DG, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie w trybie pilnym prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1482).  Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148).

Uprzejmie proszę o przekazanie danych do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2019 roku do godz. 15:00.

Dane proszę przekazać zarówno w formie elektronicznej na adres dmachaj@ko.rzeszow.pl jak i tradycyjnej. 

Proszę również o przekazywanie informacji negatywnych.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2019-10-30, rozmiar: 17 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter