30 marca 2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Rzeszów 2021-03-30

ERA.544.5.2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,
powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 242).

 1. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie § 11ha. 1. pkt 1:
  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem i wypełniona tabela (1 lub 2) dotyczącą potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.)
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska lub powierzenia pełnienia obowiązków (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej – art. 73 ustawy Prawo Oświatowe), treść opinii.
  4. Kserokopia opinii zakładowych organizacji związkowych o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 532).
 2. Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora i powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora na podstawie § 11ha. 1. pkt 2 i 3 :
  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska, treść opinii.
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska lub powierzenia pełnienia obowiązków (z informacją ilu członków liczy rada pedagogiczna, ilu uczestniczyło w posiedzeniu, ilu głosowało za, przeciw, ilu się wstrzymało, sposób głosowania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej – art. 73 ustawy Prawo Oświatowe), treść opinii.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter