3 stycznia 2019

Rozliczenia dofinansowania z Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Rzeszów,2019-01-03

ZBF.3145.1.2019.MD 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Proszę o składanie w trybie pilnym rozliczenia dofinansowania z Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie z §3 zawartego Porozumienia.

Termin rozliczenia otrzymanych środków upływa z dniem 4 stycznia 2019 roku. Wzór rozliczenia w załączeniu.

Dotyczy wszystkich gmin, które otrzymały dofinansowanie w 2018 roku.

wz. PODKARPACKIEGO
  KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Załączniki:
Rozliczenie przyznanego dofinansowania za 2018 r

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter