22 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Rzeszów 2020-12-22

ZBF.3122.54.2020

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
w województwie

W związku z zbliżającym się terminem rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2020 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dodatkowej do rozliczenia, dotyczącej wykorzystania 1% na obsługę zadania. Jednocześnie informujemy, że kwoty tej nie należy ujmować w rozliczeniu.

Rozliczenia wykorzystania dotacji celowej oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Zwrotów niewykorzystanej dotacji należy dokonywać na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 46 1010 1528 0003 9013 9135 0000. Kopię przelewu należy dołączyć do rozliczenia.

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

Informacja dodatkowa do rozliczenia – plik MS Excel

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter