18 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji udzielonej gminom w 2017 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rzeszów, 2017-12-18

ZBF.3122.4.10.2017

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2017 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 875), sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Wersję papierową sprawozdania należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zaś wersję elektroniczną prosimy przekazać na adres: abaran@ko.rzeszow.pl.

Jednocześnie Kuratorium prosi o sporządzenie informacji dodatkowej dotyczącej wykorzystania dotacji i przedłożenie ww. terminie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Załącznik